Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Může Vám pomoci > Návody > Elektronický podpis > Využití kvalifikovaných a komerčních certifikátů

Využití kvalifikovaných a komerčních certifikátů


Zaručený elektronický podpis lze využít například při komunikaci s orgány veřejné správy, ale i v komerční sféře. Zatímco veřejná správa využívá zaručený elektronický podpis téměř výhradně pouze v případech, že tak stanoví příslušný právní předpis, komerční subjekty využívají certifikáty pro komunikaci s jinými subjekty, které jsou zpravidla klienty jejich služeb.

Veřejná správa:

 • při zasílání datové zprávy prostřednictvím datových schránek
 • při zasílání elektronických podání úřadům prostřednictvím e-podatelen
 • při podávání daňových přiznání prostřednictvím aplikace EPO (Daňový portál)
 • při povinném kontrolním hlášení DPH
 • při zasílání dokumentů České správě sociálního zabezpečení
 • při zasílání dokumentů v rámci projektu e-Customs – bezpapírové celní prostředí napříč celou Evropou (NCTS – elektronická komunikace mezi deklaranty, Celní správou ČR a zeměmi EU a ESVO, eDovoz, vývoz)
 • při žádostech o dotace EU podávaných prostřednictvím aplikace eAccount CzechInvest
 • při žádostech o výpisy z Rejstříku trestů
 • při podávání hlášení prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), tj. ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí
 • při vyřizování jednotlivých agend na Magistrátu hl. m. Prahy a úřadech městských částí prostřednictvím portálu praha.eu
 • při odesílání jednotných registračních formulářů (JRF) pro podání Živnostenskému rejstříku
 • při podávání návrhů na zápis nebo změnu zapsaných údajů do Obchodního rejstříku
 • při odesílání formulářů resortu MPSV
 • při elektronickém podávání přihlášek Úřadu průmyslového vlastnictví
 • při odesílání formulářů prostřednictvím Portálu farmáře – Ministerstvo zemědělství
 • při elektronické komunikaci s VZP

Komerční sféra:

 • při obchodování na trhu s elektřinou a plynem
 • ČEPS, a.s. prostřednictvím elektronického portálu Damas
 • JAO - Joint Allocation Office Pro usnadnění vnitřního trhu s elektřinou v Evropské unii, byl vytvořen fůzí společností CAO a CASC.EU společný úřad pro alokaci přeshraničních přenosů kapacit
 • Operátor trhu (OTE, a.s.)
 • Organizátor krátkodobého trhu s elektřinou (OKTE, a.s., portál ISOT, ISZO)
 • CASC.EU, CAO
 • MAVIR Hungarian Independant Transmission Operator Company Ltd., Hungary
 • SEPS Slovenská elektrizačná sústava, a.s., Slovak Republic
 • při elektronické komunikaci se zdravotními pojišťovnami
 • pro komunikaci s ČNB (cenné papíry)
 • pro elektronické tržiště Gemin.cz
 • CNPAC (Czech Number Portability Administrative Center), Celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB) 

Obecné použití elektronického podpisu:

 • při ukládání dokumentů v systémech elektronické spisové služby a v elektronických archivech (PDF)
 • při zasílání elektronických faktur, dodacích listů a jiných účetních dokladů
 • při podepisování e-mailových zpráv
 • a další...

Registrační autority


 
separator
separator