Skip Navigation Links > Podpora > Dotazy > Často kladené dotazy


Jak požádat o následný certifikát?

Postup pro získání následného certifikátu .

Jak požádat o následný certifikát na kartu advokáta?

Postup pro získání následného certifikátu na kartu advokáta .

Jak zneplatnit certifikát?

Postupy pro zneplatnění certifikátu jsou definovány v certifikační politice I.CA:

  • Předáním žádosti elektronickou cestou – prostřednictvím webového formuláře
  • Osobním předáním žádosti na RA
  • Listovní zásilkou

Jak odstranit certifikát s privátním klíčem

Postup pro odstranění certifikátu s privátním klíčem .

Mohu používat certifikát na více počítačích?

Ano, certifikát je možné používat na více počítačích. Instalaci certifikátu na PC, kde nebyla vytvořena žádost o certifikát instalujte ze zálohy certifikátu (souboru PFX), postup pro vytvoření zálohy .
Pro přenos certifikátů mezi jednotlivými PC však doporučujeme bezpečné úložiště privátního klíče, tedy certifikát uložený na čipové kartě či USB token.

Co je elektronická značka?

Elektronickou značkou jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené. Umožňují identifikaci prostřednictvím systémového certifikátu.
Elektronická značka nachází své využití např. v elektronických podatelnách úřadů, které oznamují odesílateli pošty, že jeho mail byl doručen na příslušnou podatelnu.

Co je uznávaný elektronický podpis?

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby . Jedná se tedy o námi nabízený kvalifikovaný certifikát obohacený o tzv. identifikátor MPSV (o tento identifikátor můžete bezplatně požádat na pracovišti registrační autority před podáním žádosti o certifikát).

Co je „Identifikátor MPSV"?

Identifikátor MPSV (= IK MPSV) označuje jedinečnou identifikaci klienta vůči MPSV, FÚ,ČSSZ a ÚP ČR. I.CA umožňuje svým klientům získat tento identifikátor bezplatně jako součást služby vydání kvalifikovaného certifikátu. Požádat je třeba přímo na pracovišti registrační autority před podáním žádosti o certifikát.

Jak získat vydaný certifikát?

Vydaný certifikát je zpravidla odesílán žadateli o certifikát do jeho e-mailové schránky v okamžiku jeho vystavení.
Veřejné certifikáty je také možné vyhledat na seznamu veřejných certifikátů  a dále provést jejich uložení ve vybraných formátech – DER, PEM, TXT.

Jak nainstalovat certifikát?

Pro instalaci osobního certifikátu do operačního systému Windows využijte námi zaslaného e-mailu, nebo souboru s certifikátem ve formátu DER (tento formát byl zaslán do Vaší e-mailové schránky v okamžiku vystavení certifikátu, dále si jej můžete vyhledat na seznamu veřejných certifikátů).
Pro instalaci do jiného operačního systému, nebo speciální aplikace, instalujte dle návodu dodaného k danému produktu využívajícímu certifikáty.

Registrační autority

v

Novinky

27. 4. 2017 Služba ověřování platnosti elektronických podpisů a pečetí I.CA QVerify získala status kvalifikované služby
Více zde
11. 4. 2017 Informace pro klienty komunikující s OTE, a.s.
Více zde
31. 3. 2017 Nová klientská registrační autorita ve společnosti AXPO Trading AG, ve Švýcarsku
Více zde