Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro ePečeť


Získat certifikát


Na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť je založena podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uznávaná elektronická pečeť, kterou může být

  • zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo
  • kvalifikovaná elektronická pečeť, tj. zaručená elektronická pečeť, která je vytvořena pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí a která je založena na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť.

Výše uvedený zákon upravuje používání obou typů elektronických pečetí. Ve zkratce – veřejnoprávní podepisující, pokud právně jedná, používá kvalifikovanou elektronickou pečeť. Ten, kdo právně vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu, může použít oba typy pečetí. Podrobně v ustanovení § 8 a 9 uvedeného zákona.

Podle nařízení eIDAS platí, že 

  • u kvalifikované elektronické pečeti platí domněnka integrity dat a správnosti původu těch dat, s nimiž je kvalifikovaná elektronická pečeť spojena,
  • kvalifikovaná elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se uznává jako kvalifikovaná elektronická pečeť ve všech ostatních členských státech.

Elektronické pečetě mohou podle nařízení eIDAS vytvářet pouze právnické osoby, které jsou původci dokumentů, ke kterým je pečeť připojena.

V případě, že pečetící osoba nemá zájem spravovat výše uvedené řešení, může využít služby I.CA Remote Seal - elektronické pečetění na dálku. Více informací naleznete zde

Registrační autority

v

Novinky

27. 7. 2018 Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě
Více zde
10. 7. 2018 Nová služba vzdáleného pečetění
Více zde
26. 6. 2018 Vydávání certifikátů na nové občanské průkazy s čipem
Více zde