Skip Navigation Links > Podpora > Dotazy > Často kladené dotazy > Následný certifikát


21 a 7 dnů před vypršením platnosti stávajícího certifikátu, odesíláme na e-mail uvedený v certifikátu upozornění na blížící se ukončení platnosti Vašeho certifikátu. Obsahem tohoto e-mailu je URL odkaz, který Vám umožní elektronicky požádat o následný certifikát. Pomocí tohoto odkazu vytvoříte žádost o následný certifikát, který je automaticky zaslán do našeho systému.

O následný certifikát je také možné žádat prostřednictvím klientské aplikace pro správu Vašeho certifikátu. Webovou službu pro správu osobního certifikátu .

Pro podání žádosti o následný certifikát elektronickou cestou, musíte disponovat platným certifikátem, kterým je žádost při odeslání na certifikační autoritu podepsána. Certifikační autorita tímto ověří žadatele o následný certifikát a provede kontrolu naplnění položek certifikátu.

Následný certifikát s daňovým dokladem je systémem zaslán na Váš e-mail po zaplacení proforma faktury, která je zasílána certifikační autoritou po zpracování žádosti o následný certifikát. K automatickému odeslání certifikátu dojde v momentě připsání platby ve prospěch našeho účtu. V e-mailové zprávě je i návod na instalaci následného certifikátu do PC nebo na čipovou kartu.
 

Uživatelské příručky pro generování žádostí o následný certifikát:

Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer ( 0,98 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox ( 1,05 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera ( 1,13 MB)

Registrační autority

v

Novinky

22. 5. 2018 I.CA v souladu s GDPR
Více zde
11. 5. 2018 Rok 2017 – nejúspěšnější rok od založení společnosti
Více zde
9. 5. 2018 Zájem o službu on-line ověřování platnosti e-podpisu roste
Více zde