Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Licenční politika aplikací a knihoven poskytovaných I.CA

Aplikace I.CA Secom®2

Používání aplikace I.CA Secom je vázáno na kvalifikovaný certifikát, který bude v rámci aplikace využíván. Klient je vždy před nákupem aplikace klient vyzván k předání sériového čísla kvalifikovaného certifikátu I.CA.

Na základě předaného čísla certifikátu I.CA vytvoří licenční soubor, který klient získá současně s aplikací I.CA Secom.

Licenční soubor je vytvořen tak, aby bylo možné jej využívat také po obnovení kvalifikovaného certifikátu, jehož číslo klient při nákupu aplikace I.CA Secom předal.

Komponenta AdvICASigner a I.CA Signer

Komponenta AdvICASigner je poskytována v několika variantách.

Serverová licence je určena pro používání na serverových řešení. V případě této licence je dodávána pro URL, které klient při nákupu licence definuje.

Klientská licence je určena pro použití na lokálních počítačích. Tato licence je vydávána na základě sériového čísla kvalifikovaného certifikátu, který je následně používán pro realizaci elektronického podpisu.

Klientská multilicence je poskytována bez omezení použitého kvalifikovaného certifikátu nebo místa použití.


Registrační autority


 
separator
separator