Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Komerční certifikáty > Komerční identitní certifikát > Dokumenty - komerční identitní certifikát

Dokumenty pro získání komerčního identitního certifikátu


Komerční identitní certifikáty jsou vydávány pouze fyzickým osobám. Pro vydání komerčních identitních certifikátů je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty. Podrobnější informace o požadovaných dokumentech naleznete v Certifikační politice pro systém elektronické identifikace.

Nepodnikající fyzická osoba

  • občanský průkaz** nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
  • další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)

Jednání v zastoupení

Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
  • další doklad totožnosti zmocněnce
  • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; vzor výše - podpis „Zmocnitele“ na plné moci musí být úředně ověřen
  • originály, případně úředně ověřené kopie občanského průkazu** nebo cestovního pasu a druhého dokladu totožnosti žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů
  • další dokumenty dle typu certifikátu, viz výše

** Vysokoškolský diplom - povinná položka žádosti „Celé jméno žadatele“ může obsahovat celé jméno žadatele včetně titulů, tak jak je uvedeno v jeho primárním osobním dokladu. Pokud není titul v primárním osobním dokladu uveden, je třeba ještě doložit diplom, ve kterém je uvedeno, že žadatel má právo daný titul používat.

Registrační autority


 
separator
separator