Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Komerční certifikáty > Technologický (komerční serverový) certifikát

Technologický certifikát


V případě, že máte problém vytvořit on-line žádost o následný technologický certifikát je možné požádat o vydání tzv. komerčního podpisového certifikátu. Tento certifikát je vydáván zdarma, a to pouze k technologickému certifikátu. Při používání technologického certifikátu v prostředí Microsoft, tento podpisový certifikát nepotřebujete.

Komerční technologický (serverový) certifikát

 • Je určen pro právnické osoby.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA), která musí obsahovat v položce „jméno“ název organizace žadatele. Není požadováno plné registrované jméno, může být uveden pouze zkrácený název organizace, pod kterým žadatel běžně vystupuje. Název organizace může být doplněn o název zařízení, služby nebo komponenty, nesmí však obsahovat FQDN nebo IP adresu,
   • platného občanského průkazu nebo pasu,
   • dokladu o existenci společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
   • dokumentu, který opravňuje žadatele k jednání za společnost (jmenovací listina jednatele, plná moc).

  Upozornění

  Pro ověření platnosti certifikátu je potřeba, aby měl klient, resp. prohlížeč, k dispozici všechny certifikáty k sestavení celé certifikační cesty.

  Kořenové certifikáty I.CA jsou automatickou součástí prohlížeče MS Internet Explorer, resp. úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů dle Microsoft trusted root certificate programu.

  Pokud internetový prohlížeč nevyužívá standardní úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů, je třeba tyto certifikáty instalovat ručně (zde si můžete stáhnout aplikace I.CA RootMan, která slouží k Instalaci všech aktuálních kořenových certifikátů do Vašeho systému). I.CA v současné době na zařazení svých kořenových certifikátů i do důvěryhodných úložišť certifikátů jiných prohlížečů intenzivně pracuje.

  Registrační autority


   
  separator
  separator