Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislativa > Certifikační politiky > Certifikační politiky - Archiv

Archiv - certifikační politiky a prováděcí směrnice

Zde jsou uvedeny předchozí verze certifikačních politik a prováděcích směrnic I.CA.

Politiky služeb vytvářejících důvěru - pro certifikáty s algoritmem RSA

Certifikační politiky pro kvalifikované certifikáty vydávané v České republice:

 QC pro elektronický podpis - verze 1.17

 QC pro elektronický podpis - verze 1.16

 QC pro elektronický podpis - verze 1.15

 QC pro elektronický podpis - verze 1.14

 QC pro elektronický podpis - verze 1.13

 QC pro elektronický podpis - verze 1.11

 QC pro elektronický podpis - verze 1.10

 QC pro elektronický podpis - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/SHA2 pro podpis - verze 3.1

Kvalifikované certifikáty pro podpis - verze 3.0

 Kvalifikované certifikáty - verze 2.5

 QC pro elektronickou pečeť - verze 1.03

 QC pro elektronickou pečeť - verze 1.02

 QC pro elektronickou pečeť - verze 1.01

 QC pro elektronickou pečeť - verze 1.00

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.081

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.07

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.06

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.05

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.04

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.03

 QC pro autentizaci webových stránek QWAC - verze 1.02

 QC pro elektronický podpis na dálku - verze 1.01

 QC pro elektronický podpis na dálku - verze 1.00

 QC pro elektronickou pečeť na dálku - verze 1.02

 QC pro elektronickou pečeť na dálku - verze 1.01

 QC pro elektronickou pečeť na dálku - verze 1.00

 QC pro elektronický podpis - NKČR - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/SHA2 pro značky - verze 3.1

 Kvalifikovaná CA/RSA pro značky - verze 1.00

Kvalifikované systémové certifikáty - verze 3.0

Kvalifikované systémové certifikáty - verze 2.3

 Kvalifikovaná CA/RSA pro web (EV SSL) - verze 1.01

 Kvalifikovaná CA/RSA pro web (EV SSL) - verze 1.00

Certifikační politika pro kvalifikované certifikáty vydávané na Slovensku:

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK (od 03/23) - verze 1.001

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK (od 03/23) - verze 1.00

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.16

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.15

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.14

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.13

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.12

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.11

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.10

 Kvalifikované CA/RSA pro podpis SK - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/SHA2 pro podpis SK - verze 3.1

 Kvalifikované systémové certifikáty - SK

 Kvalifikovaná CA/RSA pro pečeť SK - verze 1.13

 Kvalifikovaná CA/RSA pro pečeť SK - verze 1.12

 Kvalifikovaná CA/RSA pro pečeť SK - verze 1.11

 Kvalifikovaná CA/RSA pro pečeť SK - verze 1.10

 Kvalifikovaná CA/RSA pro pečeť SK - verze 1.00

 Mandátní kvalifikované certifikáty RSA - verze 1.00

 Mandátní kvalifikované certifikáty - verze 1.13

 Mandátní kvalifikované certifikáty - verze 1.12

 Mandátní kvalifikované certifikáty - verze 1.11

 Mandátní kvalifikované certifikáty - verze 1.10

 Mandátní kvalifikované certifikáty - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/SHA2 - mandátní SK - verze 1.2

Certifikační politika pro PSD2 certifikáty:

 Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě (PSD2) - verze 2.14

 Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě (PSD2) - verze 2.13

 Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě (PSD2) - verze 2.00

 Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě (PSD2) - verze 1.01

 Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečeťě (PSD2) - verze 1.00

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.191

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.18

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.17

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.16

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.15

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.14

 Kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC (PSD2) - verze 1.13

 Kvalifikovaná CA/RSA pro autentizaci internetových stránek (PSD2) - verze 1.00

Certifikační politiky pro komerční certifikáty:

 Komerční certifikáty (fyzické osoby) - verze 1.16

 Komerční certifikáty (fyzické osoby) - verze 1.15

 Komerční certifikáty (fyzické osoby) - verze 1.14

 Komerční certifikáty (fyzické osoby) - verze 1.13

 Komerční certifikáty (fyzické osoby) - verze 1.12

 Komerční certifikáty (fyzické osoby) - verze 1.10

 Standardní kořenová CA/SHA2 - verze 3.3

 Standardní kořenová CA/SHA1 - verze 2.1

 Standardní CA/SHA2 - komerční - verze 3.1

 Standardní CA - komerční - verze 3.0

 Standardní CA/SHA1 - komerční - verze 2.1

 Standardní CA/RSA - komerční - verze 1.00

 Komerční technologické certifikáty (právnické osoby) - verze 1.13

 Komerční technologické certifikáty (právnické osoby) - verze 1.12

 Komerční technologické certifikáty (právnické osoby) - verze 1.10

 Public CA/RSA - komerční technologický - verze 1.00

 Komerční SSL certifikáty - verze 1.171

 Komerční SSL certifikáty - verze 1.16

 Komerční SSL certifikáty - verze 1.15

 Komerční SSL certifikáty - verze 1.14

 Komerční SSL certifikáty - verze 1.13

 Komerční SSL certifikáty - verze 1.12

 Systémové certifikáty pro značku - verze 1.11

 Systémové certifikáty pro značku - verze 1.10

 Public CA/RSA - komerční pečetě - verze 1.00

 Komerční pro systém elektronické identifikace - verze 1.03

 Komerční pro systém elektronické identifikace - verze 1.02

 Komerční pro systém elektronické identifikace - verze 1.01

 Komerční pro systém elektronické identifikace - verze 1.00

Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek:

 Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek - verze 3.0

 Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek - verze 2.04

 Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek - verze 2.03

 Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek - verze 2.02

Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek - verze 2.0

Politika kvalifikované služby pro ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí:

 I.CA QVerify - verze 1.13

 I.CA QVerify - verze 1.12

 I.CA QVerify - verze 1.11

Politika pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek:

 Kvalifikovaná elektronická časová razítka TSA2 - verze 2.00

 Kvalifikovaná elektronická časová razítka TSA1 - verze 1.01

 Kvalifikovaná elektronická časová razítka - verze 1.00

Certifikační politika pro vydávání certifikátů webových serverů (SSL):

 SSL CA/RSA - webové servery - verze 1.11

 SSL CA/RSA - webové servery - verze 1.10

 Certifikační politika pro vydávání SSL certifikátů - verze 1.0

Certifikační politiky pro infrastrukturní certifikáty:

 Certifikáty vydávané kořenovou CA - verze 1.17

 Kořenová CA/RSA - verze 1.16

 Kořenová CA/RSA - verze 1.15

 Kořenová CA/RSA - verze 1.14

 Kořenová CA/RSA - verze 1.13

 Kořenová CA/RSA - verze 1.12

 Kořenová CA/RSA - verze 1.11

 Kořenová CA/RSA - verze 1.10

 Kořenová CA/RSA - verze 1.0

 OCSP responder - verze 1.141

 OCSP responder - verze 1.14

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.13

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.12

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.11

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.10

 Certifikáty vydané kořenovou CA - pro TLS cert. - verze 1.00

 Certifikáty pro systém TSA - verze 2.04

 Certifikáty pro systém TSA - verze 2.03

 Certifikáty pro systém TSA - verze 2.02

 Certifikáty pro systém TSA2 - verze 2.01

 Certifikáty pro systém TSA2 - verze 2.00

 Kvalifikovaná CA/RSA - systém TSA - verze 1.1


Politiky ostatních služeb:

 Politika vydávání QSCD - verze 1.4

 I.CA RemoteSign - verze 1.03

 I.CA RemoteSign - verze 1.02

 I.CA RemoteSign - verze 1.01

 I.CA RemoteSign - verze 1.0

 Politika systému elektronické identifikace - verze 1.01

 Politika systému elektronické identifikace - verze 1.0


Politiky služeb vytvářejících důvěru - pro certifikáty s kryptografií EC

Certifikační politiky pro kvalifikované certifikáty:

 Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis - verze 1.05

 Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis - verze 1.04

 Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis - verze 1.03

 Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis - verze 1.02

 Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis - verze 1.01

 Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis - verze 1.00

 Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť - verze 1.02

 Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť - verze 1.01

 Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť - verze 1.00

Certifikační politiky pro komerční certifikáty:

 Komerční certifikáty osobní - verze 1.05

 Komerční certifikáty osobní - verze 1.04

 Komerční certifikáty osobní - verze 1.03

 Komerční certifikáty osobní - verze 1.02

 Komerční certifikáty osobní - verze 1.01

 Komerční certifikáty osobní - verze 1.00

 Komerční technologické certifikáty - verze 1.02

 Komerční technologické certifikáty - verze 1.01

 Komerční technologické certifikáty - verze 1.00

Certifikační politiky pro infrastrukturní certifikáty:

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.021

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.02

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.01

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.00

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.05

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.03

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.02

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.01

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.00

 Kvalifikovaná kořenová CA - SHA2 - verze 3.4

 Certifikační politika vydávání certifikátů CA/TSS - verze 2.4


Certifikační prováděcí směrnice

Certifikační prováděcí směrnice pro certifikáty vydávané v hierarchické struktuře - algoritmus RSA:

 CPS vydávání kořenových certifikátů - verze 2.4

 CPS vydávání kvalifikovaných a kvalifikovaných systémových certifikátů - verze 2.6

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1 - verze 1v01

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2 - verze 1v01

 Kvalifikovaná elektronická časová razítka TSA2 - verze 2v01

 Kvalifikovaná elektronická časová razítka TSA2 - verze 2.00

 Kvalifikovaná elektronická časová razítka - verze 1.10

 Kvalifikovaná časová razítka - verze 1.0

 CA/RSA - verze 1.71

 CA/RSA - verze 1.70

 CA/RSA - verze 1.69

 CA/RSA - verze 1.68

 CA/RSA - verze 1.67

 CA/RSA - verze 1.66

 CA/RSA - verze 1.65

 CA/RSA - verze 1.64

 CA/RSA - verze 1.63

 CA/RSA - verze 1.62

 CA/RSA - verze 1.61

 CA/RSA - verze 1.6

 CA/RSA - verze 1.5

 CA/RSA - verze 1.4

 CA/RSA - verze 1.3

 I.CA QVerify - verze 1v13

 I.CA QVerify - verze 1v12

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1) - verze 1v00

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2) - verze 1v00

Certifikační prováděcí směrnice pro certifikáty vydávané v hierarchické struktuře - algoritmus EC: 

 CA/ECC - verze 1.05

 CA/ECC - verze 1.04

 CA/ECC - verze 1.03

 CA/ECC - verze 1.02

 CA/ECC - verze 1.01

 CA/ECC - verze 1.00

Registrační autority


 
separator
separator