Služba QVerify představuje nadstavbu pro elektronické spisové služby ale i další systémy, které přijímají a zpracovávají elektronické dokumenty opatřené elektronickým podpisem.

Povinnost ověřovat podpisy přijatých elektronických dokumentů je dána článkem 32 eIDAS a §12 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Subjekty veřejné moci mají povinnost ověřování definovanou § 4 odst. 4) až 7) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


Nabízená služba podporuje ověření dokumentu ve standardních a legislativně podporovaných evropských formátech:

 • PAdES B-B, PAdES B-T
 • CAdES B-B (v interní i externí verzi), CAdES B-T
 • XAdES B-B, XAdES B-T

Platnost podpisu je možné ověřovat:

 1. k času zadanému klientem (k času, kdy bylo podání přijato do interního systému klienta; parametr předávaný klientem)
 2. k času přijetí požadavku na ověření v systému I.CA (pokud z nějakého důvodu požadavek na ověření parametr času neobsahuje).


Kompletní ověření je prováděno v prostředí I.CA. Na straně klienta se využívá komponenty I.CA, která zajištuje získání dat (elektronický podpis a další), která jsou nutná pro realizaci ověření. Podepsaný dokument (tj. obsah dokumentu), jehož podpis se ověřuje, nikdy neopustí prostředí klienta.


Výstupem služby je stav ověření s následujícími informacemi:

 • platný/neplatný podpis/nelze ověřit + důvod, proč nelze ověřit nebo proč byl podpis neplatný
 • čas, ke kterému ověření proběhlo
 • zdroj času (parametr zadaný uživatelem, čas obdržení požadavku)
 • data, na základě kterých bylo ověření provedeno (OCSP, CRL)
 • legislativní typ podpisu (kvalifikovaný/uznávaný)
 • zda byl kvalifikovaný certifikát (resp. privátní klíč) generován a uložen na QESigCD
 • výsledek ověření certifikátu
 • hash ověřovaných dat a další informace.

Stav ověření má charakter odpovědi v definované struktuře (xml data), vhodné pro automatizované zpracování. Odpověď je elektronicky podepsána a zasílána automaticky on-line.

Pro více informací kontaktujte verify@ica.cz.Registrační autority

v

Novinky

19. 11. 2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenění IT produkt roku 2018
Více zde
19. 11. 2018 III. ročník semináře o elektronické komunikaci pro zástupce bank
Více zde
14. 11. 2018 Certifikáty pro PSD2 podle ETSI
Více zde