Skip Navigation Links > O nás > O spoločnosti

O spoločnosti

Na Slovensku První certifikační autorita, a.s. ( I. CA ) poskytuje svoje služby predovšetkým prostredníctvom spoločnosti D. Trust Certifikačná  autorita, a.s. (ďalej len "DTCA") so sídlom v Bratislave.

DTCA bola  založená  spoločnosťou PVT, a.s.,  Praha,  Ditec, a.s.,  Bratislava a  Tatrabanka, a.s., Bratislava (člen  finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group) v záujme podpory a rozvoja používania elektronických  podpisov na Slovensku.
Pre riešenie špecifických odborných problémov bezpečnosti IT a kryptografie DTCA  dlhodobo spolupracuje aj s odborníkmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  v Bratislave.
V súčasnosti je DTCA vlastnená niekoľkými významnými spoločnosťami, ktorými sú:

  • Tatra banka, a.s. (člen finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group)
  • DITEC, a.s.
  • První certifikační autorita, a.s.

Riešenia využívajúce technológiu elektronických podpisov majú svoju legislatívnu oporu v prijatom Zákone o elektronickom podpise č. 215/2002 Z.z., ktorý rieši zákonné otázky súvisiace s ich nasadením a používaním v tzv. otvorených systémoch Public Key Infrastructure (PKI).

První certifikační autorita, a.s. (I.CA), vznikla implementovaním technologického výskumu a vývoja špičkového svetového i tuzemského know-how a zapojením širokého tímu kvalitných odborníkov v oblasti bezpečnostných technológií a certifikačných autorít. Poskytovanie služieb začala v roku 1996 ako súčasť produktového portfólia spoločnosti PVT, a.s. Postupne prerástla hranice projektu a začiatkom roku 2001 bola založená dcérska spoločnosť PVT, a.s., s názvom První certifikační autorita, a.s. Táto spoločnosť prevzala od materskej spoločnosti všetky činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s poskytovaním certifikačných služieb.

V súčasnosti je I. CA vlastnená niekoľkými významnými spoločnosťami, ktorými sú:

  • Česká spořitelna, a. s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • Asseco Central Europe, a.s.
  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

V roku 2002 získala I. CA ako prvý subjekt akreditáciu pre výkon činnosti akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb v zmysle zákona ČR č. 227/2000 Zb., O elektronickom podpise, a začala poskytovanie služieb v oblasti kvalifikovaných certifikátov. V roku 2006 bola akreditácia rozšírená o služby vydávania kvalifikovaných systémových certifikátov a kvalifikovaných časových pečiatok. V roku 2006 I. CA získala akreditáciu pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov a na poskytovanie služieb časovej autority na Slovensku v zmysle zákona SR č.215/2002 Z.z. O elektronickom podpise .

 Etický kodex I.CA

Registračné autority

v

Novinky

8.12.2016 Pečať spoľahlivosti 2016
Viac tu
6.9.2016 eIDAS - ANALÝZA KOMPATIBILITY
Viac tu
29.7.2016 Nariadenie eIDAS a zmeny v poskytovaní služieb I.CA Praha, ktoré sú v rámci SR poskytované spoločnosťou DTCA, a.s., Bratislava
Viac tu