Skip Navigation Links > O nás > O spoločnosti

O spoločnosti

Na Slovensku První certifikační autorita, a.s. ( I. CA ) poskytuje svoje služby predovšetkým prostredníctvom spoločnosti D. Trust Certifikačná  autorita, a.s. (ďalej len "DTCA") so sídlom v Bratislave.

DTCA bola  založená  spoločnosťou PVT, a.s.,  Praha,  Ditec, a.s.,  Bratislava a  Tatrabanka, a.s., Bratislava (člen  finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group) v záujme podpory a rozvoja používania elektronických  podpisov na Slovensku.
Pre riešenie špecifických odborných problémov bezpečnosti IT a kryptografie DTCA  dlhodobo spolupracuje aj s odborníkmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  v Bratislave.
V súčasnosti je DTCA vlastnená niekoľkými významnými spoločnosťami, ktorými sú:

  • Tatra banka, a.s. (člen finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group)
  • DITEC, a.s.
  • První certifikační autorita, a.s.

Riešenia využívajúce technológiu elektronických podpisov majú svoju legislatívnu oporu v prijatom Zákone o elektronickom podpise č. 215/2002 Z.z., ktorý rieši zákonné otázky súvisiace s ich nasadením a používaním v tzv. otvorených systémoch Public Key Infrastructure (PKI).

První certifikační autorita, a.s. (I.CA), vznikla implementovaním technologického výskumu a vývoja špičkového svetového i tuzemského know-how a zapojením širokého tímu kvalitných odborníkov v oblasti bezpečnostných technológií a certifikačných autorít. Poskytovanie služieb začala v roku 1996 ako súčasť produktového portfólia spoločnosti PVT, a.s. Postupne prerástla hranice projektu a začiatkom roku 2001 bola založená dcérska spoločnosť PVT, a.s., s názvom První certifikační autorita, a.s. Táto spoločnosť prevzala od materskej spoločnosti všetky činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s poskytovaním certifikačných služieb.

V súčasnosti je I. CA vlastnená niekoľkými významnými spoločnosťami, ktorými sú:

  • Česká spořitelna, a. s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • Asseco Central Europe, a.s.
  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

V roku 2002 získala I. CA ako prvý subjekt akreditáciu pre výkon činnosti akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb v zmysle zákona ČR č. 227/2000 Zb., O elektronickom podpise, a začala poskytovanie služieb v oblasti kvalifikovaných certifikátov. V roku 2006 bola akreditácia rozšírená o služby vydávania kvalifikovaných systémových certifikátov a kvalifikovaných časových pečiatok. V roku 2006 I. CA získala akreditáciu pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov a na poskytovanie služieb časovej autority na Slovensku v zmysle zákona SR č.215/2002 Z.z. O elektronickom podpise .

 Etický kodex I.CA

Registračné autority

v

Novinky

22. 2. 2016 ELEKTRONICKÉ PREUKAZY PRE USADENÝCH EUROADVOKÁTOV - ČLENOV SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY
Viac tu
7. 1. 2016 Čo nás v roku 2016 neminie ..... eIDAS!
Viac tu
11. 8. 2015 Nové preukazy pre členov Slovenskej advokátskej komory
Viac tu
13. 4. 2015 DTCA uspela vo výberovom konaní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Viac tu