Skip Navigation Links > O nás > Novinky

27. 2. 2018

Kvalifikované certifikáty pro PSD2

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) dne 27.2.2018 zahájila jako jeden z prvních evropských kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru vydávání kvalifikovaných certifikátů pro potřeby PSD2*.

V souvislosti se zavedením evropské směrnice PSD2, nového Zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb., jehož účinnost nastala 13.1.2018 a navazujícího technického standardu RTS zahájila I.CA pro účely přístupu nových poskytovatelů/zprostředkovatelů platebních služeb na finančním trhu (PPS) k finančním institucím a jejich platebním systémům vydávání certifikátů s atributy dle RTS následujících typů:

  • Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť dle eIDAS
  • Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek dle eIDAS

Postupy a potřebné dokumenty pro ověření žadatelů o vydání těchto certifikátů naleznete zde .

Pro potřeby ověřování platnosti certifikátů PPS přistupujících k finančním institucím dále I.CA nabízí službu pro jejich ověřování I.CA WhiteList. Více informací naleznete zde .


*PSD2 - Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, Payment Services Directive 2.


Registrační autority

v

Novinky

7. 9. 2018 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
6. 9. 2018 K dispozici nové testovací certifikáty pro PSD2 podle ETSI normy
Více zde
27. 7. 2018 Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě
Více zde