Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Informace pro ÚOZI


V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen "zákon"), je zavedena povinnost pro ÚOZI opatřovat výsledky zeměměřické činnosti (dále jen "dokumenty") zaručeným elektronickým podpisem a elektronickým časovým razítkem.

Definovaný postup se řídí § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona, jejichž příslušná znění jsou konkrétně uvedena níže:

(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení "Úředně oprávněný zeměměřický inženýr".

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je

a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,
b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 1,
c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.

(5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c), a opatří elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

 

Obecným závazkem spoléhajících se stran je ověření elektronické značky/podpisu vydaného časového razítka. Spoléhající se strana je povinna zejména ověřit platnost elektronické značky/podpisu (která je vydávána s platností 5 let) časového razítka a následně všech certifikátů, vztahujících se k časovému serveru, který tuto elektronickou značku/podpis vytvořil.

I.CA v současné době používá kvalifikovaný certifikát pro podpis časových razítek s platností 6 let, který bude v ročních intervalech obměňován. Tímto služba poskytování kvalifikovaných razítek I.CA splňuje podmínku zákona č. 200/1994 Sb., která je definována v § 16 odst. 5 o době platnosti elektronického časového razítka min. po dobu 5 let. 

Nově tak lze požadovaný čas v době ověření výsledku zeměměřičské činnosti zajistit i prostřednictvím elektronických časových razítek I.CA.

Službu poskytování elektronických časových razítek I.CA si můžete objednat zde

 

Zajištění kvalifikovaného certifikátu I.CA pro ÚOZI v souladu s požadavky zákona

Certifikát musí podle uvedeného zákona obsahovat údaje o ověřovateli, tedy text: „Úředně oprávněný zeměměřický inženýr", rozsah oprávnění: <rozsah>, číslo oprávnění: <číslo>“.

Společnost První certifikační autorita, a.s. připravila pro ÚOZI na základě uvedených skutečností nový generátor žádostí o kvalifikované certifikáty I.CA. Nový generátor umožní do předmětu certifikátu uvést požadované údaje dle zákona. Výsledný vydaný kvalifikovaný certifikát je poté plně ověřitelný.

Příklad naplnění kvalifikovaného certifikátu ÚOZI pro OSVČ:

Postup pro získání kvalifikovaného certifikátu, který je v souladu s požadavky výše uvedeného zákona, naleznete zde . Tuto službu je též možné získat v rámci produktu Twins .


Registrační autority

v

Novinky

19. 11. 2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenění IT produkt roku 2018
Více zde
19. 11. 2018 III. ročník semináře o elektronické komunikaci pro zástupce bank
Více zde
14. 11. 2018 Certifikáty pro PSD2 podle ETSI
Více zde