Získať certifikát

 

Produkt "ZEP komplet" je komplexný produkt, ktorý zaistí svojmu užívateľovi vysokú úroveň zabezpečenia, reprezentovanú certifikovanou čipovou kartou a vďaka kompaktnému USB zariadeniu tiež nezávislosť na jednom konkrétnom PC.


Produkt je tvorený kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis, čipovou kartou rady Starcos s vylamovacím čipom a USB zariadením (tokenom) miniLector-S EVO, ktorý plní funkciu čítačky čipových kariet. Pre užívateľov sa kombinácia vylamovacieho čipu a tokenu javí ako jedno zariadenie - bezpečný token.


Súčasťou kompletu je aplikácia I.CA SecureStore v jazykových verziách CZ, SK, AJ, ktorá umožňuje komfortnú prácu klienta s kartou.


ZEP komplet je možné používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa zákona č. 272/2016 Z.z., o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES  (eIDAS).

Registračné autority

v

Novinky

2.10.2018 Stretnutie I.CA se zástupcami bank - XI. ročník
Viac tu
10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu