Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Záloha certifikátu


Všetky typy certifikátov ponúkaných I. CA sa sú tvorené niekoľkými časťami:

  • Súkromný kľúč (aj privátny kľúč, alebo dáta pre tvorbu elektronického podpisu),
  • Verejný kľúč (tiež dáta pre overenie elektronického podpisu), spravidla je súčasťou certifikátu,
  • Samotný certifikát

Dôrazne doporučujeme vykonať inštaláciu certifikátu bezodkladne po jeho vydaní. V prípade, že certifikát používate pre dlhodobé šifrovanie údajov, odporúčame Vám zálohovať súkromný kľúč i certifikát. DTCA nenesie zodpovednosť za stratu kľúčov, na ktoré boli certifikáty vydané a následnú nemožnosť používania dešifrovania alebo podpisovania údajov. Držiteľ certifikátu zodpovedá za uloženie a ochranu kľúčov pred i po vydaní certifikátu sám.

Certifikát dostane každý klient prostredníctvom informačného e-mailu a následne ho inštaluje do PC. Z PC je možné následne vykonať jeho zálohu.

Postup pre vytvorenie zálohy certifikátu nájdete tu

Registračné autority

v

Novinky

10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
9.5.2018 Záujem o službu on-line overovania platnosti e-podpise rastie
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu