Skip Navigation Links > Produkty a služby > Konzultačné služby a školenia > Testovanie služieb časovej autority I.CA


Pre svojich potenciálnych klientov poskytuje I. CA testovanie služby časovej autority zadarmo po dobu jedného mesiaca. Následné testovanie je podľa individuálnej dohody.

Podmienky poskytnutia testovacie služby časovej autority

Komunikácia medzi klientom žiadajúcim o testovacie časovú pečiatku a serverom testovacie časovej autority prebieha on-line v režime Žiadosť ⇔ Odpoveď.

Tiež pre účely testovania ponúkame klientom zadarmo SW pre komunikáciu s autoritou časových pečiatok:

Pre pripojenie k serveru testovacej časovej autority, resp. pre autentizáciu do systému, potrebuje klient testovacie komerčné certifikáty I.CA. Tento certifikát je klientovi vydaný zadarmo. Ďalej je možné sa autentizovať statickou IP adresou a menom a heslom.

Postup zabezpečenia autentizačných nástrojov a prístupu do testovacej časovej autority

  • Inštalácia certifikátov TSS. V prípade, že sa rozhodnete testovať, budú Vám tieto certifikáty zaslané.

  • Získanie testovacieho komerčného certifikátu, ktorý je vydaný na základe online žiadosti o certifikát . Proces vydania testovacieho certifikátu je automatický, žiadateľovi je zaslaný certifikát v zip forme na e-mail, ktorý pri žiadosti zadá. Tento certifikát má platnosť jeden mesiac. V prípade dlhodobého testovania Vám bude po dohode vydaný testovací komerčný certifikát s dlhšou dobou platnosti.

  • Aj v prípade autentizácie menom a heslom je nevyhnutný testovací komerčný certifikát I. CA (postup získania pozri vyššie). Prístupové meno je nastavované na strane I. CA, heslo si volí a mení klient. Pre zadanie a zmenu hesla je poskytnutý klientovi špeciálny odkaz, ktorý je spolu s potrebnými inštrukciami zaslaný na vyžiadanie.

  • Pre autentizáciu statickou IP adresou, musí túto adresu klient oznámiť na e-mail: tsa@ica.cz (platí pre ČR), alebo info@dtca.sk (platí pre SR).

  • Zároveň je dôležité poslať I. CA identifikáciu firmy (názov, IČO, DIČ, sídlo) a kontaktné údaje (meno, e-mail).

  • Nastavenia na strane klienta žiadajúceho o testovaciu časovú pečiatku, pdf k stiahnutiu - nastavenie.

Testovacie zariadenie je určené len pre overenie možnosti vydanie časovej pečiatky z viacerých serverov časovej autority. Nemožno ho používať pre záťažové skúšky.
 

Registračné autority

v

Novinky

2.10.2018 Stretnutie I.CA se zástupcami bank - XI. ročník
Viac tu
10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu