Skip Navigation Links > Produkty a služby > Služba overovanie platnosti el. podpisu


I.CA ponúka služby on-line overovania platnosti elektronických podpisov dokumentov, ktoré sú určené predovšetkým pre využitie v systémoch, ktoré pracujú s dokumentmi a dátami, ktoré sú opatrené elektronickým podpisom. Jedná sa predovšetkým o elektronické objednávkové systémy, fakturačné systémy, registratúry a ďalšie.

Overovanie platnosti elektronických podpisov pri prijatých elektronických dokumentov je daná článkom 32 nariadenia EÚ č.910 / 2014 - eIDAS a §12 zákona č. 297/2016 Sb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie.

Subjekty verejnej moci majú povinnosť overovať platnosť elektronických podpisov pri prijatých elektronických dokumentov podľa § 4 ods. 4) až 7) vyhlášky č. 259/2012 Sb. O podrobnostiach výkonu spisovej služby.

I.CA QVerify
I.CA Verify
I.CA Whitelist
pre PSD2

Registračné autority

v

Novinky

6.3.2018 Stanovisko Ministerstva vnůtra k používaniu certifikátov pre PSD2
Viac tu
27.2.2018 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
14.2.2018 Nové kvalifikované služby I.CA - QWAC
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu