Tento softvér umožňuje použitie karty v aplikáciách a poskytuje nástroj pre management karty. SW je tvorený niekoľkými modulmi:

 • SecureStore CSP (Crypto Service Provider) - komponenta umožňujúca použitie karty v prostredí MS Explorer, MS Outlook a ďalších aplikáciách na platforme Windows, ktoré využívajú štandardné rozhranie CryptoAPI
 • SecureStore PKCS11 - komponenta umožňujúca použitie karty v aplikáciách typu Mozilla Firefox na platforme Windows, ktoré využívajú rozhranie Cryptoki
 • Aplikácia I.CA SecureStore - Windows aplikácie umožňujúce správu karty.


Aplikácia I.CA SecureStore je samostatne bežiacim programom na platforme MS Windows s nasledujúcimi základnými funkciami:

 • generovanie páru kľúčov až do veľkosti 2048 bits na karte súčasne s vytvorením príslušnej žiadosti o certifikát vybraného typu (komerčný, kvalifikovaný).
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát sa vo formáte DER uloží na kartu do príslušného úložiska k páru kľúčov
 • import certifikátov komunikačných partnerov a koreňových certifikátov podporovaných certifikačných autorít
 • práce s certifikátmi uloženými na čipovej karte a správa úložísk na karte - vrátane mazania a importu certifikátov
 • označenie úložiska používaného pre Windows SmartCard Logon
 • PIN management - zmena PINu (prostredníctvom starého PINu je možné nastaviť nový), odblokovanie PINu (prostredníctvom PUK možné nastaviť nový PIN)
 • Registrácia certifikátu do Windows - vykoná inštaláciu certifikátu do úložísk Windows tak, aby bol dostupný prostredníctvom služieb pracujúcich s certifikátmi v prostredí Windows
 • Sledovanie využitia priestoru karty (životnosť karty nie je aplikáciou kontrolovaná)
 • Využívanie voľného priestoru karty pre ukladanie ľubovoľných súborov.Úložisko pre voľný priestor je možné zvoliť v dvoch variantoch:
  • nezabezpečené, ktoré je voľne prístupné
  • zabezpečené, ktoré je prístupné len po zadaní PINu k tomuto úložisku. Toto úložisko je vhodné napríklad pre správu hesiel
    

Registračné autority

v

Novinky

19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
2.10.2018 Stretnutie I.CA se zástupcami bank - XI. ročník
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu