Pre zabezpečenie prístupu, ochrany kryptografických operácií a kľúčové firemné aplikácie (napr. SAP, bezpečný prístup k dátovej schránke, bezpečné on-line bankovníctvo) sa využívajú HSM moduly. HSM moduly zaisťujú ochranu akýchkoľvek interných dát spoločnosti - komunikáciu, certifikačné autority, VPN pripojenie, SSL autentizácia, pošta, webové aplikácie…

Kľúčové vlastnosti HSM modulu

  • Externé zariadenia s vlastným zabezpečením
  • Bezpečné vytváranie, ukladanie a spravovanie kľúčov a certifikátov
  • Súčasne - šifrovací akcelerátor, takže nezaťažuje bežnú prevádzku
  • Záloha prístupu do HSM modulu je umožnená pomocou smart kariet / tokenov (údaje tak nikdy neopustia bezpečné úložisko)
  • Vyhovuje vyhláške MV o zabezpečení k prístupu do Dátové schránky pomocou elektronických prostriedkov

HSM moduly sa dodávajú v dvoch prevedeniach: Interná karta alebo modul

 

 

Registračné autority

v

Novinky

5.12.2017 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu
25.10.2017 Kvalifikované certifikáty I.CA je možné bez obmedzenia používať pre služby e-Governmentu SK
Viac tu