Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát


Získať certifikát


Komerčné certifikáty majú svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno s ohľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikované certifikáty.

Certifikáty sú vydávané s platnosťou jeden rok. Postupy získania certifikátov a ďalšie dôležité informácie o certifikátoch, vydávaných spoločnosťou První certifikační autorita, a.s., je možné nájsť v príslušnom dokumente Certifikačná politika.

Komerčný certifikát je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasť komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať kvalifikované certifikáty. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi.

Využitie má napríklad v podobe zamestnaneckých certifikátov, ktorých účelom je zabezpečenie internej bezpečnej komunikácie medzi zamestnancami, medzi jednotlivými pobočkami a dislokovanými pracoviskami, prípadne pre realizáciu vzdialeného prístupu zamestnancov k firemným dátovým zdrojom. Jeho použitie je možné tiež v uzavretých systémoch, ak je medzi účastníkmi bezpečnej komunikácie uzavretá zmluva, riešiaca podmienky tejto komunikácie.

V súčasnej dobe majú komerčné certifikáty použitie najmä pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymný prístup na webové servery a prenos šifrovaných dát e-mailovou poštou, alebo prostredníctvom webových formulárov.

Registračné autority

v

Novinky

2.10.2018 Stretnutie I.CA se zástupcami bank - XI. ročník
Viac tu
10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu