Bezpečnostný  projekt spracovávame  ako  výstupy dokumentujúce  prechod  od požiadaviek (bezpečnostné opatrenia z analýzy rizík) ku konkrétnemu riešeniu bezpečnosti:

 • bezpečnostná politika systémov (pravidlá a ich odvodenie),
 • bezpečnostné funkcie (rozpracované technické bezpečnostné opatrenia),
 • bezpečnostná architektúra a mechanizmy (popis, ako sú bezpečnostné opatrenia riešené konkrétnymi prvkami technologickej infraštruktúry - hardvér, operačné systémy,databázové systémy, aplikácie),
 • bezpečnostné príručky používateľa a správcu (popis obsluhy a nastavovanie bezpečnostných vlastností prvkov technickej infraštruktúry),
 • návrhy netechnických smerníc (napr. personálna bezpečnosť, zásady komunikácií a prevádzky, zmenové konania, vývoj, údržba, zvládanie bezpečnostných incidentov),
 • informačné a učebné materiály.

Vykonávame podporu pri implementácii bezpečnostného projektu:

 • zostavenie plánu implementácie,
 • nastavenie vybranej vzorky prototypov,
 • sledovanie správania prototypu v skúšobnej prevádzke,
 • úpravy nastavenia podľa odchýlok,
 • riešenie problémov po uvedení do rutinnej prevádzky.

Registračné autority

v

Novinky

5.12.2017 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu
25.10.2017 Kvalifikované certifikáty I.CA je možné bez obmedzenia používať pre služby e-Governmentu SK
Viac tu