Skip Navigation Links > Produkty a služby > Služby v oblasti riešenia bezpečnosti informácií

Riešenie bezpečnosti informácií v poňatí I. CA je v zhode s normami radu STN ISO /IEC 13335, resp. STN ISO / IEC 27005, založených na riadení rizík vychádzajúcich zo záverov a výsledkov analýzy rizík. Ich rozpracovaním v bezpečnostnom projekte je vykonaný prechod od požiadaviek (bezpečnostné opatrenia) ku konkrétnemu riešeniu technických aj netechnických aspektov bezpečnosti a sú položené základy systému riadenia bezpečnosti informácií.

Riešenie bezpečnosti informačných a komunikačných (ICT) systémov ponúkame jednak ako komplexný systém informačnej bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám STN ISO / IEC 27001 Systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS) a je pripravený na budúcu certifikáciu, alebo formou tvorby len niektoré jeho časti, alebo spolupráce na jej vytvorení podľa požiadaviek zákazníka.

Služby, ktoré v tejto oblasti ponúkame, zabezpečujú naši špecialisti s medzinárodne uznávanou certifikáciou CISA (Certified Information Systems Auditor) v oblasti auditu, kontroly a bezpečnosti informačných technológií.

Analýza
a zvládanie
rizík
eIDAS
Analýza kompatibility rizík
Bezpečnostný
projekt
Ďalšie
bezpečnostné
riešenia


V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na sales@ica.cz.

Registračné autority

v

Novinky

10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
9.5.2018 Záujem o službu on-line overovania platnosti e-podpise rastie
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu