Výběr úložiště certifikátu

Kvalifikovaný certifikát je možné získat v podobě:

  Standard

 

 Comfort

 

Certifikát a jemu příslušná data pro vytváření elektronického podpisu (soukromý klíč) jsou umístěna v PC - je tedy nutné generovat žádost o certifikát na PC žadatele.

V případě, že si tuto variantu vyberete, doporučujeme po vytvoření žádosti provést zálohu soukromého klíče .

 

Součástí služby je čipová karta (nebo USB token), která slouží jako bezpečné úložiště pro data pro vytváření elektronického podpisu a certifikát.

Čipovou kartu si můžete objednat zde nebo ji lze získat na vybraných pracovištích registračních autorit jako součást služby I.CA Premium.

 

Vytvoření elektronické žádosti o certifikát

Zde máte možnost vytvořit žádost o certifikát, postupujte prosím dle pokynů průvodce.

Žádost o certifikát STANDARD
 
Žádost o certifikát COMFORT

 

 

S vytvořenou žádostí uloženou na přenosném médiu, popř. s šestimístným číselným kódem k uložené žádosti na serveru I.CA, se prosím dostavte na pracoviště registrační autority, kde Vám bude vydán certifikát.

Klienti OTE, a.s., kteří žádají o Kvalifikovaný certifikát pro elektronické podepisování, musí vyplnit identifikátor organizace (IČ), který je dostupný pouze v zaměstnaneckém nebo v právnickém (OSVČ) profilu při vytváření žádosti. více informací 

Dokumenty pro vydání certifikátu

Údaje, které jsou uvedeny v žádosti o certifikát, budou na pracovišti registrační autority ověřeny na základě předložených osobních dokladů.

Základním dokladem je občanský průkaz nebo cestovní pas, dle zvoleného typu certifikátu jsou vyžadovány další doklady a dokumenty .

 

Návštěva registrační autority

Při vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva registrační autority. Zde budete pro vydání certifikátu potřebovat dokumenty uvedené výše a elektronickou žádost o certifikát.

 

Vyhledání nejbližšího pracoviště registrační autority .

Vydaný certifikát bude odeslán do Vaší e-mailové schránky v okamžiku jeho vystavení. Současně můžete požádat o uložení certifikátu na Váš USB disk nebo čipovou kartu.

 

Instalace certifikátu

Pro instalaci osobního certifikátu do operačního systému Windows, využijte námi zaslaného e-mailu. Dále si jej můžete vyhledat v seznamu veřejných certifikátů  a pro instalaci využít soubor ve formátu DER.

Pro instalaci do jiného operačního systému, nebo speciální aplikace, instalujte dle návodu dodaného k danému produktu.

 

Registrační autority

v

Novinky

18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde
26. 11. 2018 I.CA se stala dodavatelem projektu Národní certifikační autority
Více zde