Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links


Tento softvér umožňuje použitie čipovej karty Starcos 3.5 v prostredí MAC OS v aplikáciách a poskytuje nástroj pre management karty. SW je tvorený niekoľkými modulmi:

 • SecureStore PKCS11 - komponent umožňujúce použitie karty v aplikáciách typu Mozilla Firefox na platforme OS X, ktoré využívajú rozhranie Cryptoki
 • Aplikácia I.CA SecureStore - OS X aplikácie umožňujúce správu karty.


Aplikácia I.CA SecureStore je samostatne bežiacim programom na platforme OS X s nasledujúcimi základnými funkciami:

 • generovanie páru kľúčov až do veľkosti 2048 bits na karte súčasne s vytvorením príslušnej žiadosti o certifikát vybraného typu (komerčný, kvalifikovaný).
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát vo formáte DER uloží na kartu do príslušného úložiska k páru kľúčov
 • import certifikátov komunikačných partnerov a koreňových certifikátov podporovaných certifikačných autorít
 • práca s certifikátmi uloženými na čipovej karte a správa úložísk na karte - vrátane mazania a importu certifikátov
 • PIN management - zmena PIN (prostredníctvom starého PINu je možné nastaviť nový), odblokovanie PIN (prostredníctvom zadania PUK možné nastaviť nový PIN
 • sledovanie využitia priestoru karty (životnosť karty nie je aplikáciou kontrolovaná)
 • využívanie voľného priestoru karty pre ukladanie ľubovoľných súborov. Úložisko pre voľný priestor je možné zvoliť v dvoch variantoch:
  • nezabezpečené, ktoré je voľne prístupné
  • zabezpečené, ktoré je prístupné iba po zadaní PINu k tomuto úložisku. Toto úložisko je vhodné napr. Pre správu hesiel.

Registračné autority

v

 
separator
separator