Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


1. 1. 2019

I.CA A NAŘÍZENÍ EU Č. 910/2014 EIDAS

Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS.

I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy.

Nově I.CA zahájila vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě, které jsou určeny pro vytváření elektronických pečetí a kvalifikovaných elektronických pečetí. Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě nahrazují elektronické značky a jsou vydávány pouze právnických osobám a orgánům veřejné moci.

Kvalifikovaná časová razítka zůstávají beze změny, pouze se mění jejich název na kvalifikovaná elektronická časová razítka, přičemž musí být vydávána kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů (I.CA).

I.CA vydává i nadále kvalifikované prostředky pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů (QESCD), a to čipové karty Starcos 3.0, 3.2 a 3.5. Pouze s využitím QESCD je možné vytvářet kvalifikovaný elektronický podpis, který má právní účinek rovnocenný vlastnoručnímu podpisu a je uznatelný ve všech členských státech EU.

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, byl nahrazen zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Úplné znění platné legislativy naleznete zde: .


Registrační autority

v

 
separator
separator