Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > About us > News

8/28/2019

Swedish partnership

TellusTalk AB, headquartered in Stockholm, Sweden, has become a partner of První certifikační autorita, a.s. in area of issuing I.CA certificates and sales of hardware solution for PKI.

TellusTalk AB issues I.CA certificates for its projects related to sending corporate messages via e-mail, web and API. Furthermore, are I.CA certificates offers to the public and companies, as employee and personal certificates. Qualified certificates are issued in accordance with the European Regulation eIDAS and can be used to create qualified electronic signatures. These electronic signature certificates are stored in a secure device, in a certified smart card. 

VI UTFÄRDAR CERTIFIKAT I SVERIGE

Företaget TellusTalk AB, med huvudkontor i Stockholm, Sverige, har blivit partner till företaget První certifikační autorita, a.s. för att utfärda certifikat (för elektronisk signering) och försäljning av hårdvara.

De utfärdar "I.CA Certificates" för sina företagstjänster som omfattar förmedling av meddelanden via mail, webb och API. De erbjuder också certifikat till enskilda och företag, både som representant för ett företag eller ett personligt certifikat. Kvalificerade certifikat utfärdas enligt den Europeiska eIDAS-förordningen och kan användas för att skapa kvalificerade elektroniska signaturer. Dessa certifikat för elektronisk signering lagras säkert i ett certifierat smart card. Endast genom kvalificerade metoder för att skapa elektroniska signaturer kan man skapa en kvalificerad elektronisk signatur som har samma juridiska giltighet som en handskriven signatur.Registration authorities

v

 
separator
separator