Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis


Získať certifikát


Kvalifikované certifikáty sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej komunikácie občanov s verejnými orgánmi, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Pre užívateľov znamená používanie kvalifikovaných certifikátov výraznú finančnú a časovú úsporu a značnú flexibilitu lebo odpadá nutnosť osobnej komunikácie s úradmi. 


Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovanie. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislatívou. Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis v spojení s čipovou kartou rady Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), možno používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS.


Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA spĺňa všetky požiadavky dané zákonom č. 272/2016 Z.z., o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES  (eIDAS). 

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu