Skip Navigation Links


Poznámka: údaje platia pre ČR, v SR tento produkt nie je ponúkaný!

Pre vydanie systémových certifikátov je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť kvalifikovaných systémových certifikátov.

Nepodnikajúca fyzická osoba

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)

Podnikateľ, SZČO

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • Doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ)

Právnická osoba

 • Občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
 • Ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
 • Doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list, potvrdenie Českého štatistického úradu o registrácii a pridelení IČ ..)
 • Dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť - plná moc (akceptované sú úradne overené plné moci), menovací dekrét konateľa, prípadne oboje); vzor plnej moci

Jednánie v zastúpenie 

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

 • Občiansky preukaz splnomocnenca
 • Ďalší doklad totožnosti splnomocnenca
 • Doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor plnej moci - podpis „Splnomocnitela“ musí byť úradne overený

* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu