Skip Navigation Links


 

Výber úložiska certifikátu

Systémový certifikát je zvyčajne využívaný pre automatizované systémy, kde je nežiadúce uloženie certifikátu na čipovej technológii z dôvodu zadávania PINu pri každom použití, a preto sa s použitím systémového certifikátu zvyčajne počíta vo väzbe na špecializované hardvérové ​​zariadenie (napr. tzv. HSM – hardware securiity modul).

 

Ak je certifikát uložený na pevnom disku PC, odporúčame vykonať zálohu súkromného kľúča.

V prípade, že aj napriek tomu máte záujem o uloženie certifikátu na čipovú kartu (alebo USB token), je možné ju objednať tu  , alebo ju získate na pracoviskách registračných autorít.

 

 

Vytvoriť žiadosť o certifikát

Pre vytvorenie žiadosti o certifikát môžete použiť následujúcu aplikáciu. Postupujte prosím podľa pokynov sprievodcu.
Žiadosť o certifikát STANDARD
 
Žiadosť o certifikát COMFORT
 

Ak ste si žiadosť o certifikát vytvorili pomocou prostriedkov Vašeho serveru vo formáte PEM (PKCS#10), je možné ju vložiť do pripraveného okna online formulára.

Žiadosť o certifikát (formát PEM)

S vytvorenou žiadosťou uloženou na prenosnom médiu, popr. s identifikátorom k uloženej žiadosti na servere I.CA, sa prosím dostavte na pracovisko registračnej autority, kde Vám bude vydaný certifikát.

Dokumenty pre vydanie certifikátu

Údaje, ktoré budú uvedené v certifikáte, a údaje, ktoré je poskytovateľ certifikačných služieb povinný o žiadateľovi viesť, budú na pracovisku registračnej autority overené na základe predložených osobných dokladov.

Základným dokladom je občiansky preukaz alebo cestovný pas, ďalšie doklady a dokumenty .
 

 

Návšteva registračnej autority

Pri vydaní prvotného certifikátu je nutná osobná návšteva registračnej autority. Pri návšteve registračnej autority budete pre vydanie certifikátu potrebovať doklady uvedené nižšie a žiadosť o certifikát.

 

Vyhľadať najbližšie pracovisko registračnej autority .

Vydaný certifikát bude odoslaný do Vašej e-mailovej schránky v čase jeho vystavenia. Súčasne môžete požiadať o uloženie certifikátu na Váš USB disk alebo čipovú kartu.

 

Inštalácia osobného certifikátu

Pre inštaláciu certifikátu do operačného systému Windows (Internet Explorer) je možné využiť formát certifikátu DER (tento formát Vám bol zaslaný e-mailom pri vystavovaní certifikátu, alebo ho môžete získať zo zoznamu verejných certifikátov  a pro instalaci využít soubor ve formátu DER.

Pre inštaláciu do inej aplikácie inštalujte podľa návodu dodaného k danému produktu, ktorý využíva certifikáty.


* Postup vytvorenia žiadosti pre niektoré WWW servery nájdete tu .
 

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu