Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis > Kvalifikovaný certifikát v elektronickém občanském průkazu - eOP


Balíček eOP je určen klientům, kteří chtějí využívat elektronický občanský průkaz pro uložení dat pro vytváření elektronického podpisu. Balíček eOP tvoří kvalifikovaný a komerční certifikát, tzv. TWINS.

TWINS je produkt zahrnující kombinaci kvalifikovaného a komerčního certifikátu, tak aby bylo možné komfortně zajistit všechny funkce požadované v rámci bezpečné elektronické komunikace.
Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis a jemu odpovídající data pro tvorbu elektronického podpisu jsou využívána k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování.
Komerční certifikát pak slouží pro realizaci služeb autentizace a šifrování, pro které nelze v souladu s platnou legislativou použít kvalifikovaný certifikát.


I.CA vydává na eOP pouze TWINS – OSOBNÍ :

 • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit osobní údaje žadatele.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu a dalšího dokladu totožnosti,
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

  Registrační autority

  v

  Novinky

  3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
  Více zde
  12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
  Více zde
  16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
  Více zde