Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát > Získanie komerčného certifikátu


 

Výber úložiska certifikátu

Komerčný certifikát je možné získať v podobe:

  Standard

 

 Comfort

 

Certifikát a jemu príslušné dáta pre vytváranie elektronického podpisu sú umiestnené v PC.

V prípade, že si túto variantu vyberiete, odporúčame po vytvorení žiadosti vykonať zálohu súkromného kľúča .

 

Súčasťou služby je čipová karta (alebo USB token), ktorá slúži ako bezpečné úložisko pre dáta pre vytváranie elektronického podpisu a certifikát.

Čipovú kartu si môžete objednať tu , alebo ju získate na pracoviskách registračných autorít.

 

Vytvoriť žiadosť o certifikát

Pre vytvorenie žiadosti o certifikát môžete použiť nasledujúcu aplikáciu. Postupujte prosím podľa pokynov sprievodcu.

Vytvoriť žiadosť STANDARD
 
Vytvoriť žiadosť COMFORT
 


S vytvorenou žiadosťou uloženou na prenosnom médiu, popr. s identifikátorom k uloženej žiadosti na serveri I.CA, sa prosím dostavte na pracovisko registračnej autority, kde vám bude vydaný certifikát.

Dokumenty pre vydánie certifikátu

Údaje, ktoré budú uvedené v certifikáte, a údaje, ktoré je poskytovateľ certifikačných služieb povinný o žiadateľovi viesť, budú na pracovisku registračnej autority overené na základe predložených osobných dokladov.

Základným dokladom je občiansky preukaz alebo cestovný pas, ďalšie doklady závisia na zvolenom type certifikátu. Tu nájdete prehľad všetkých potrebných dokladov

 

Návšteva registračnej autority

Pri vydaní prvotného certifikátu je nutná osobná návšteva registračnej autority.

Pri návšteve registračnej autority budete pre vydanie certifikátu potrebovať doklady uvedené nižšie a žiadosť o certifikát. 

 

Tu si môžete vyhľadať najbližšie pracovisko registračnej autority .

Vydaný certifikát bude odoslaný do Vašej e-mailovej schránky v čase jeho vystavenia. Súčasne môžete požiadať o uloženie certifikátu na Váš USB disk alebo čipovú kartu.

 

Inštalácia osobného certifikátu

Pre inštaláciu certifikátu do operačného systému Windows (Internet Explorer) je možné využiť formát certifikátu DER (tento formát Vám bol zaslaný e-mailom pri vystavovaní certifikátu, alebo ho môžete získať zo zoznamu verejných certifikátov ).

Pre inštaláciu do inej aplikácie inštalujte podľa návodu dodaného k danému produktu, ktorý využíva certifikáty.

 

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu