Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Komerční certifikát > Získání komerčního certifikátu


 

Výběr úložiště certifikátu

Komerční certifikát je možné získat v podobě:

  Standard

 

 Comfort

 

Certifikát a jemu příslušná data pro vytváření elektronického podpisu (soukromý klíč) jsou umístěna v PC - je tedy nutné generovat žádost o certifikát na PC žadatele.

V případě, že si tuto variantu vyberete, doporučujeme po vytvoření žádosti provést zálohu soukromého klíče .

 

Součástí služby je čipová karta (nebo USB token), která slouží jako bezpečné úložiště pro data pro vytváření elektronického podpisu a certifikát.

Čipovou kartu si můžete objednat zde nebo ji lze získat na vybraných pracovištích registračních autorit jako součást služby I.CA Premium.

 

Vytvoření elektronické žádosti o certifikát

Zde máte možnost vytvořit žádost o certifikát, postupujte prosím dle pokynů průvodce.

Žádost o certifikát STANDARD
 
Žádost o certifikát COMFORT
 


S vytvořenou žádostí uloženou na přenosném médiu, popř. s šestimístným číselným kódem k uložené žádosti na serveru I.CA, se prosím dostavte na pracoviště registrační autority, kde Vám bude vydán certifikát.

Dokumenty pro vydání certifikátu

Údaje, které jsou uvedeny v žádosti o certifikát, budou na pracovišti registrační autority ověřeny na základě předložených osobních dokladů.

Základním dokladem je občanský průkaz nebo cestovní pas, dle zvoleného typu certifikátu jsou vyžadovány další doklady a dokumenty .
 

 

Návštěva registrační autority

Při vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva registrační autority. Zde budete pro vydání certifikátu potřebovat dokumenty uvedené výše a elektronickou žádost o certifikát.

 

Vyhledání nejbližšího pracoviště registrační autority .

Vydaný certifikát bude odeslán do Vaší e-mailové schránky v okamžiku jeho vystavení. Současně můžete požádat o uložení certifikátu na Váš USB disk nebo čipovou kartu.

 

Instalace certifikátu

Pro instalaci osobního certifikátu do operačního systému Windows, využijte námi zaslaného e-mailu. Dále si jej můžete vyhledat v seznamu veřejných certifikátů  a pro instalaci využít soubor ve formátu DER.

Pro instalaci do jiného operačního systému, nebo speciální aplikace, instalujte dle návodu dodaného k danému produktu.

 

Registrační autority

v

Novinky

2. 10. 2019 Setkání I.CA se zástupci bank - XII. ročník
Více zde
3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde