Získať certifikát pre ZEP KOMPLET


Produkt "ZEP komplet" je komplexný produkt, ktorý zaistí svojmu užívateľovi vysokú úroveň zabezpečenia, reprezentovanú certifikovanou čipovou kartou a vďaka kompaktnému USB zariadeniu tiež nezávislosť na jednom konkrétnom PC.

Produkt je tvorený kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis, čipovou kartou rady Starcos s vylamovacím čipom a USB zariadením (tokenom) miniLector-S EVO, ktorý plní funkciu čítačky čipových kariet. Pre užívateľov sa kombinácia vylamovacieho čipu a tokenu javí ako jedno zariadenie - bezpečný token.

Súčasťou kompletu je aplikácia I.CA SecureStore v jazykových verziách CZ, SK, AJ, ktorá umožňuje komfortnú prácu klienta s kartou.

ZEP komplet je možné používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa zákona č. 272/2016 Z.z., o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES  (eIDAS).

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu