Pre zaistenie funkčnosti testovacieho certifikátu je vždy nevyhnutné nainštalovať príslušný testovací koreňový certifikát. Inštaláciu všetkých aktuálnych testovacích koreňových certifikátov I.CA vykonáte spustením aplikácie I.CA RootMan .

Testovacie certifikáty I. CA

Testovacie certifikáty slúžia len na testovanie technických vlastností certifikátu. Nemožno ich použiť ako náhradu plnohodnotného certifikátu, pretože vzhľadom na spôsob vydávania týchto certifikátov I. CA negarantuje správnosť položiek v nich uvedených.

Testovacie certifikáty nie sú zverejňované na zozname verejných certifikátov a nie je pre ne vydaná Certifikačná politika. I. CA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s využívaním tohto typu certifikátov.

Získanie testovacieho certifikátu

Po odoslaní online žiadosti je testovací certifikát automaticky vydaný a odoslaný na e-mail žiadateľa. Po spustení generátora žiadosti je najprv skontroluje nastavenie vášho PC a prehliadača. Ďalej si vyberte aký typ certifikátov máte záujem testovať.

Testovanie komerčných certifikátov
Testovanie kvalifikovaných certifikátov a Duál

 

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu