Aplikácia I.CA SecomZEP je určená na vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) podľa legislatívy Slovenskej republiky vo formátoch CAdES-EPES a CAdES-EPES-T. Podpisovaný dokument a podpis je uložený resp. načítaný do/ z ZEP súboru.

Implementácia elektronického podpisu vyhovuje štandardu CWA 14170 Security requirements for signature creation applications.
Overenie platného podpisu vyhovuje definícii v štandarde CWA General guidlines for electronic signature verification.

Aplikácia využíva:

  • pre vytvorenie podpisu knižnicu ICASignZEP.dll
  • pre overenie podpisu knižnicu ICAVerifyZEP.dll
  • pre prácu s jednotlivými formátmi dokumentov moduly (pluginy) – ICARtfPluginZEP.dll, ICATxtPluginZEP.dll, ICAOfficePluginZEP.dll, ICAPngPluginZEP a ICAPdfPluginZEP.dll

Všetky vyššie uvedené knižnice sú certifikované NBÚ SR.

Aplikácia je určená pre 32 bit. operačné systémy, podporované sú Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.
 

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu