I.CA Secom

Aplikácia I.CA Secom umožňuje vytváranie a overovanie elektronického podpisu vybraných súborov. Ďalej potom umožňuje elektronický podpis s časovou pečiatkou.

Pomocou aplikácie je možné elektronicky podpísať všetky typy súborov, t.j. textové súbory a obrázky v ľubovoľných formátoch vrátane nascanovaných obrázkov a textov či binárnych súborov. Aplikácia podporuje aj vytvorenie niekoľkých elektronických podpisov k jednému súboru.

Aplikácia I.CA Secom vytvára elektronické podpisy vo formáte CMS. Pri elektronickom podpise vo formáte CMS je možné zvoliť medzi interným podpisom (elektronický podpis je súčasťou podpisovaného súboru) a externým podpisom (elektronický podpis je umiestnený do osobitného súboru). V oboch prípadoch je možné využiť tiež vloženie časovej pečiatky.

V dátovej správe, zasielanej v Českej republike prostredníctvom dátových schránok, môže byť obsiahnutých niekoľko formátov súborov. Podľa vyhlášky č. 194/2009 Sb., o určení podrobností užívania a prevádzkovania informačného systému dátových schránok; sú v dátovej správe povolené napr. tieto formáty súborov: pdf, txt, rtf, doc, ppt, jpg, tiff, gif. Jednotlivé súbory môžu byť elektronicky podpísané a podpis musí byť vo formáte p7s alebo p7m.

Aplikácia I.CA Secom umožňuje podpísať všetky vyššie uvedené typy formátov a podpis vytvára vo formáte p7s alebo p7m podľa nastavenia aplikácie.

Viacnásobný podpis

K existujúcemu podpísanému súboru je možné pridať aj ďalšie podpisy a vytvárať tak dokumenty s viacnásobným podpisom.

Dlhodobý elektronický podpis

Dlhodobý elektronický podpis je vytváraný podľa RFC 5126 vo formáte Cades-T pri podpisovaní elektronickým podpisom CMS.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

 

I.CA Secom verzia s podporou PDF

Rozšírenie aplikácie I.CA Secom o podporu PDF poskytuje možnosť vytvoriť podpisy vo formáte PAdES pre podpisy súborov typu *.pdf. Ďalej je možné využiť tiež vloženie časovej pečiatky.

Pre podpisy typu PAdES je tiež k dispozícii možnosť zvoliť vloženie viditeľného podpisu, čím je zaistené vloženie viditeľné značky do súboru PDF.

Aplikácia je určená pre 32 bit. operačné systémy, podporované Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10. V režime simulácia 32 bitového systému je možné aplikáciu použiť aj pre 64 bitový operačný systém.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu