Skip Navigation Links > O nás > Novinky

27. 2. 2018

Kvalifikované certifikáty pro PSD2

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) dne 27.2.2018 zahájila jako jeden z prvních evropských kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru vydávání kvalifikovaných certifikátů pro potřeby PSD2*.

V souvislosti se zavedením evropské směrnice PSD2, nového Zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb., jehož účinnost nastala 13.1.2018 a navazujícího technického standardu RTS zahájila I.CA pro účely přístupu nových poskytovatelů/zprostředkovatelů platebních služeb na finančním trhu (PPS) k finančním institucím a jejich platebním systémům vydávání certifikátů s atributy dle RTS následujících typů:

  • Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť dle eIDAS
  • Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek dle eIDAS

Postupy a potřebné dokumenty pro ověření žadatelů o vydání těchto certifikátů naleznete zde .

Pro potřeby ověřování platnosti certifikátů PPS přistupujících k finančním institucím dále I.CA nabízí službu pro jejich ověřování I.CA WhiteList. Více informací naleznete zde .


*PSD2 - Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, Payment Services Directive 2.


Registrační autority

v

Novinky

10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde
26. 11. 2018 I.CA se stala dodavatelem projektu Národní certifikační autority
Více zde
19. 11. 2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenění IT produkt roku 2018
Více zde