Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

13.11.2019

Certifikáty PSD2 podľa nový ETSI 119495 v.1.4.1.

I.CA začala vydávanie certifikátov pre PSD2 podľa podmienok, definovaných v novej verzii ETSI 119495 v.1.4.1., ktorá bola publikovaná v novembri 2019.

Aktualizácia normy opravuje spôsob zápisu licencie PSD2 a zjednocuje ho do univerzálneho a jednotného zápisu PSDxx-idNCA-číslo (IČO, VAT, LEI, iné), tak ako bolo pôvodne zamýšľané.

V norme sú novo uvedené tiež priame odkazy na dokumenty EBA, ktoré súvisia s PSD2. napr .:

Pokiaľ máte záujem o vydanie uvedených PSD2 certifikátov, kontaktujte nás prostredníctvom sales@ica.cz, alebo kontaktujte Vášho zodpovedného zástupcu na strane I.CA.Registračné autority

v

 
separator
separator