Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

27.3.2019

I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group

I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group...

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) sa stala členom Open Banking Europe QTSP Working group, kde sú diskutované aktuálne otázky v oblasti využívania kvalifikovaných certifikátov s atribútmi požadovanými PSD2 (Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/65 / ES, 2009/110 / ES a 2013/36 / EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a zrušuje smernica 2007/64 / ES, Payment Services Directive 2).

I.CA už skôr začala vydávanie kvalifikovaných certifikátov s atribútmi PSD2, ktoré sú určené pre:

  • nových poskytovateľov platobných služieb, ktoré sa objavia na finančnom trhu (TPP).
  • existujúce inštitúcie (banky), ktoré vedú klientské účty.

Viac informácií nájdete tu  .


Registračné autority

v

 
separator
separator