Skip Navigation Links > O nás > Novinky

27.2.2018

Kvalifikované certifikáty pre PSD2

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) dňa 27.2.2018 začala ako jeden z prvých európskych kvalifikovaných poskytovateľov služieb vytvárajúcich dôveru vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre potreby PSD2 *.

V súvislosti so zavedením európskej smernice PSD2 a nadväzujúceho technického štandardu RTS začala I.CA na účely prístupu nových poskytovateľov / sprostredkovateľov platobných služieb na finančnom trhu ( PPS) k finančným inštitúciám a ich platobným systémom vydávania certifikátov s atribútmi podľa RTS nasledujúcich typov:

  • Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečať podľa eIDAS
  • Kvalifikovaný certifikát pro autentizáciu webových sídiel podľa eIDAS

Postupy a potrebné dokumenty pre overenie žiadateľov o vydanie týchto certifikátov nájdete tu .

Pre potreby overovania platnosti certifikátov PPS pristupujúcich k finančným inštitúciám ďalej I.CA ponúka službu pre ich overovanie I.CA Whitelist. Viac informácií nájdete tu .


* PSD2 - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/65 / ES, 2009/110 / ES a 2013/36 / EÚ a nariadenia ( EÚ) č. 1093/2010 a zrušuje smernica 2007/64 / ES, Payment Services Directive 2.


Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu