Skip Navigation Links > Produkty a služby > Mobilná a klientská registračná autorita


Štandardnou cestou pre vydávanie certifikátov I.CA sú pracoviská registračných autorít, ktoré sú prevádzkované priamo I.CA alebo prostredníctvom ich partnerov. Najbližšie pracovisko registračnej autority vyhľadáte v menu na pravej strane.

Pobočky registračnej autority zaisťujú inštaláciu obslužného SW (Inštalácia ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštalácia klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštalácia koreňových certifikátov CA DTCA a KCA NBÚ SR, test podpisu) a podpisovacieho SW (Inštalácia ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštalácia klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštalácia koreňových certifikátov CA DTCA a KCA NBÚ SR, test podpisu a inštalácia a aktivácia podpisovacej aplikácie, konfigurácia podpisovacej aplikácie pre použitie služby časovej pečiatky).

Mobilná registračná autorita

Pre zabezpečenie flexibility svojich služieb ponúka I.CA vydanie certifikátov prostredníctvom tzv. mobilnej registračnej autority. Jedná sa možnosť vydania certifikátov v mieste určenom klientom prostredníctvom mobilného pracoviska I.CA.

V rámci výjazdu mobilnej registračnej autority I.CA je možné si objednať aj doplnkové služby ako je inštalácia certifikátu, nastavenie aplikácií pre prácu s certifikátmi.

Výjazd mobilnej registračnej autority je možné objednať na e-mailovej adrese sales@ica.cz (platí pre ČR), alebo info@dtca.sk (platí pre SR).

Klientská registračná autorita

Ak budete využívať certifikáty I.CA vo väčšom meradle a požadujete zabezpečenie maximálnej flexibility pri ich vydávaní, máte možnosť využiť služby zriadenia klientskej registračnej autority I.CA. Zriadením klientskej registračnej autority budete mať možnosť sami spravovať a vydávať ľubovoľné množstvo certifikátov podľa aktuálnych potrieb.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o zriadení klientskej registračnej autority, kontaktujte nás na emailovej adrese sales@ica.cz (platí pre ČR), alebo info@dtca.sk (platí pre SR).

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu