Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis SR


Získať certifikát

 

Kvalifikované certifikáty sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej komunikácie občanov s verejnými orgánmi, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Pre užívateľov znamená používanie kvalifikovaných certifikátov výraznú finančnú a časovú úsporu a značnú flexibilitu lebo odpadá nutnosť osobnej komunikácie s úradmi.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovanie. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislatívou.

Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis musia byť umiestnené na certifikovanom prostriedku pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD). Pokiaľ ho nemáte, je možné objednať tu .

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA spĺňa všetky požiadavky dané zákonom č. 272/2016 Z.z., o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES  (eIDAS).


V rámci tejto skupiny certifikátov sú vydávané aj tzv. kvalifikované mandátne certifikáty pre elektronický podpis, v ktorých sú uvádzané informácie o mandatárovi a tiež o pridelenom rozsahu oprávnení na konanie, ktoré má udelené držiteľ certifikátu a o mandantovi, tj. o subjekte, ktorý tento mandát udelil a v mene ktorého mandatát koná.

Formát kvalifikovaného mandátneho certifikátu je špecifikovaný v dokumente NBU SR, ktorý sa nachádza tu: http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/formatycertqc4ts.pdf

Kvalifikované mandátne certifikáty sú využívané všade tam, kde v rámci vytvoreného podpisu dokumentu je dôležité mať k dispozícii informácie o rozsahu oprávnenia podpisujúcej osoby v prípade, že je tento rozsah oprávnení (mandát) špecificky ohraničený typom mandátu.

Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné vystaviť kvalifikovaný mandátny certifikát sa nachádza tu: http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/zoznam-opravneni-2017-1-1.pdf

Registračné autority

v

Novinky

12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu