Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis > Kvalifikovaný certifikát ÚOZI pro komunikaci s ČÚZK


 

Výběr úložiště certifikátu

Kvalifikovaný certifikát je možné získat v podobě:

  Standard

 

 Comfort

 

Certifikát a jemu příslušná data pro vytváření elektronického podpisu (soukromý klíč) jsou umístěna v PC - je tedy nutné generovat žádost o certifikát na PC žadatele.

V případě, že si tuto variantu vyberete, doporučujeme po vytvoření žádosti provést zálohu soukromého klíče .

 

Součástí služby je čipová karta (nebo USB token), která slouží jako bezpečné úložiště pro data pro vytváření elektronického podpisu a certifikát.

Čipovou kartu si můžete objednat zde nebo ji lze získat na vybraných pracovištích registračních autorit jako součást služby I.CA Premium.

 

Vytvoření elektronické žádosti o certifikát

Níže máte možnost vytvořit žádost o certifikát, postupujte prosím dle pokynů průvodce. Pro tvorbu žádosti je možné využít též offline aplikaci.

Vytvořit žádost
 
Stáhnout aplikaci
 


S vytvořenou žádostí uloženou na přenosném médiu, se prosím dostavte na pracoviště registrační autority, kde Vám bude vydán certifikát.

Dokumenty pro vydání certifikátu

Údaje, které jsou uvedeny v žádosti o certifikát, budou na pracovišti registrační autority ověřeny na základě předložených osobních dokladů.

Základním dokladem je občanský průkaz nebo cestovní pas, dle zvoleného typu certifikátu jsou vyžadovány další doklady a dokumenty .

V případě ÚOZI je žadatel o certifikát povinen předložit dokument "Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností" na základě kterého bude ověřen rozsah oprávnění a číslo oprávnění ÚOZI.
 

 

Návštěva registrační autority

Při vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva registrační autority. Zde budete pro vydání certifikátu potřebovat dokumenty uvedené výše a elektronickou žádost o certifikát.

 

Vyhledání nejbližšího pracoviště registrační autority .

Vydaný certifikát bude odeslán do Vaší e-mailové schránky v okamžiku jeho vystavení. Současně můžete požádat o uložení certifikátu na Váš USB disk nebo čipovou kartu.

 

Instalace certifikátu

Pro instalaci osobního certifikátu do operačního systému Windows, využijte námi zaslaného e-mailu. Dále si jej můžete vyhledat v seznamu veřejných certifikátů  a pro instalaci využít soubor ve formátu DER.

Pro instalaci do jiného operačního systému, nebo speciální aplikace, instalujte dle návodu dodaného k danému produktu.

 

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde