Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty


Vydávanie kvalifikovaných certifikátov je upravené nariadením EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) a zákonom č. 297/2016 Zb. o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie. K ich vydávaniu je oprávnený iba kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru, ktorým je První certifikační autorita, a.s. (I.CA) od roku 2002 pre ČR a od roku 2006 aj pre Slovensko.

Nižšie si môžete vybrať jednotlivé typy certifikátov, prípadne v kombinácii s HW, ktoré sú upravené podľa legislatívnych požiadaviek jednotlivých štátov:

Slovenská republika  

Česká republika a EU

Kvalifikovaný certifikát pre ePodpis
Kvalifikovaný certifikát pre ePodpis
ZEP Komplet
QWAC
Kvalifikovaný certifikát pre ePečať
Twins
Duál
I.CA Premium

 

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu