Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty


Na účely, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu (ČR i SR) využiť kvalifikované certifikáty, ponúkame tzv. komerčné certifikáty. Ich využitie je predovšetkým v oblasti autentizácie a šifrovania dát.


Komerčný certifikát

Technologický (serverový) certifikát

Komerčný certifikát pro SSL

Upozornenie

Od 7.5.2016 nesmú položky žiadosti o komerčný certifikát obsahovať nižšie uvedené naplnenie. Ak bude žiadosť obsahovať nepovolené naplnenie položiek, I.CA túto žiadosť zamietne a certifikát nevydá.


  • Položka CN (commonName) nesmie obsahovať: doménové meno (napr. www.ica.cz, podpora.ica.cz); IP adresu (napr. 193.86.0.248)
  • Položka SAN (Subject Alternative Name) nesmie obsahovať: dNSName; iPAddress
  • Položka EKU (Extended Key Usage) nesmie obsahovať: anyExtendedKeyUsage; id-kp-serverAuth


Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu