Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links


Pre klientov, ktorí majú uzatvorení zmluvný vzťah s I.CA, ponúkame následujúce webové služby:

  • „Správa certifikátov“ je určená klientom s väčším počtom vydaných certifikátov. Umožňuje ich komfortnú správu podľa zadaných kritérií
  • „Prehľad odobraných časových pečiatok“ umožňuje sledovať počet odobraných časových pečiatok podľa zadaných kritérií
  • „Zmena kontaktných údajov“ poskytuje možnosť aktualizovať kontaktné údaje, ktoré I.CA eviduje pre potreby komunikácie so svojimi klientmi (zasielanie správy o blížiacej sa expirácii certifikátu…)

 

Prístup k jednotlivým službám je autentizovaný, použite certifikát I.CA, ktorý máte uvedený v zmluve:

Správa certifikátov
Zmena kontaktných údajov
Prehľad odobraných časových pečiatok

 

Registračné autority

v

 
separator
separator