Karta má dostatočný priestor pre uloženie ôsmich privátnych kľúčov klienta, ďalej je na nej možné uložiť súčasne niekoľko kvalifikovaných i štandardných certifikátov.

Karta je využívaná aj pre bezpečné uloženie koreňového certifikátu vybranej Certifikačné autority. Vďaka uloženému certifikátu Certifikačnej autority je možné kartu používať aj v neznámom prostredí. Je možné zvoliť podporované (dôveryhodné) Certifikačné autority, ktorých klientské certifikáty môže klient využívať. Iné klientské certifikáty potom nie je možné na kartu umiestniť, čím sa významne obmedzuje možnosť použitia karty k nepovoleným operáciám.

Čipová karta má životnosť niekoľko rokov, počas života karty si môže majiteľ na kartu nechať vydať niekoľko certifikátov.

Na karte je k dispozícii aj voľný priestor, ktorý je určený pre umiestnenie ľubovoľných dát, ktoré chce klient na karte uložiť a ďalej používať.

Bezpečnostne citlivé operácie je na karte možné vždy realizovať len po zadaní PIN ktorého dĺžka je 4 - 8 miest. Kartu je ďalej možné v prípade zabudnutia PIN odblokovať pomocou PUK. Pri dodávke je potom možné vybrať si z dvoch možných nastavení PIN a PUK:

PIN a PUK je generovaný pri personalizácii a je umiestnený do tzv. PIN obálky alebo karta nie je po personalizáciu vybavená PIN a PUK a klient je pri prvom použití karty požiadaný o zadanie PIN a PUK.

Čipovú kartu je možné zviazať s konkrétnym riešením alebo aplikáciou a klientom. Na karte je priestor pre zadanie informácií o majiteľovi karty a pod. Čipová karta vyhovuje ISO štandardom v oblasti používania čipových identifikačných kariet.


Politika vydávania QSCDRegistračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu