Skip Navigation Links > O nás > Rýchle odkazy > Koreňové certifikáty > CA pre komerčné služby

SHA-2

Kryptografický algoritmus: SHA-256
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA:: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.9.2009 do 1.9.2019

Odkaz ZIP Algoritmus odtlačku: odtlačok*
 DER
1070 byte
Download ZIP file SHA-256: 6468bf8cf3cf688ebb2a6841bd70e97b5229b49df8690d7b74193e9ce3886141
SHA-1: 90dece77f8c825340e62ebd635e1be20cf7327dd
MD-5: 86ef8e319d9f8569a2a41a127168ba1b
PEM
1509 byte
Download ZIP file SHA-256: 7449a917e246e5c336493d1eb877b95dee77c79666ff9ada1e3b5acea27a7bce
SHA-1: 6472504137dd8cbb76a636382ac640225df1ff91
MD-5: c4bfa8052e15719e24e1b5cca623103d
TXT
3301 byte
Download ZIP file SHA-256: 701a78e0667442ba6d0d19702a0981fcfaa272a4dc3722305daa0a8f286c1697
SHA-1: 4e73ea0c1671fd1bfc25a5c380e5ec3fbb25b34a
MD-5: 154fc80cb6ca05b0761d4e0a919658ad
CMF
1336 byte
Download ZIP file SHA-256: 0aa67e521ef20a4f2db1a496da46c8512dc0ca4350e19f8d00bc37830a45b396
SHA-1: 2a942921ac605bfa58e3db62f9cd45e9708e3b56
MD-5: c0f2cc806c6b51b439402ebc02d49e3b


SHA-1

Doba platnosti: od 1.4.2008 do 1.4.2018

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256:
77a03f69e4f3955589acaca06f6773a0d98d16dea05c6d94ee3ef6fb2beb7605
SHA-1: ab16dd144ecdc0fc4baab62ecf0408896fde52b7
MD-5: 0468e9247e41ced76c441630703dddb9
PEM
Download ZIP file SHA-256:
66a778c9be4ebc0ba6448781c35afa6743615200ed7cba618be08219ab34c4e0
SHA-1: c4cde7dba944dd493e71dab520a2db8577f355a9
MD-5: 27ebd43c9f7847d19f77a7c55b2d6a46
TXT
Download ZIP file SHA-256:
7e807167baa94c496aa4c71a0c5c6618ba2d3069e72e4db38a7310b5b245ef63
SHA-1: c28e6830da74878e24d4668af63d38811fe6b0cb
MD-5: 0b329da984de6e28d75107eaca836508
EDI
Download ZIP file SHA-256:
32d27d5eba9646cfb56dff363e27d80539fc7705d39de29f9327883a0c7bfe60
SHA-1: 65494a1014d9382222880512f432696b2ca5550f
MD-5: a48e792691f7cb2f896d7cc35a5594b2
 CMF
Download ZIP file SHA-256: 
d92c91de3eb4ecaae62117ec16e242c8e21a06e8ee42a1f26b6dbe5ea64748dd
SHA-1: dc5d56ab59bf269d2349418d0848033405ea5db6
MD-5: bb222514a3d7773f4af3c5edb5126cb8

Doba platnosti: od 1.3.2004 do 1.3.2010

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256: 
dba1932f4c26ee9ecfc8e5e1907c73e64a7d04d5687c6f848977005086c6ce96 
SHA-1: a96336c7fd9de85748948d1642553b039ed68036
MD-5: 544e6c40023baf3e3d14771eadaa240c
 PEM
Download ZIP file SHA-256: c98effe7b668dc1bf80a32c3ce3ee155b599f88102d3bbf5f07c51f0b3a82d5e
SHA-1: e102042e8f37bb14da8829f070b3341137c24cfc
MD-5: 165e70f3646765e732b5f6f6ef266be4
TXT
Download ZIP file SHA-256: 
bca444f98f89a200cfde36844f534b717c7398f02e5a04aef4d2aa2b03bc79f0
SHA-1: ca8415a543d0b81227c780ab721a810bf2a05c6b
MD-5: d5369c63e13a92adaa17a87655fef9fa
EDI
Download ZIP file SHA-256: 6496fd90508e2021f84bff08235426c7afd72a44a0bee27e9583d57f37d21cf4
SHA-1: 8b98eb93f9c1ed2808f0045372f8c10e4cc64e81
MD-5: f8e3c5cc81d554156fddb5d220adf779


* Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu