Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Ponúkame vykonanie prác podporujúcich návrh, zavedenie, prevádzku a certifikáciu ISMS:

 • stanovenie rozsahu ISMS,
 • spracovanie politiky bezpečnosti informácií,
 • prevedenie analýzy rizík,
 • výber opatrení,
 • zistenie stavu implementácie (pozri analýza rizík - súvisiace činnosti),
 • spracovanie vyhlásenia o aplikovateľnosti,
 • spracovanie plánu manažmentu rizík,
 • konzultácie pri implementácii opatrení,
 • overenie pripravenosti na certifikáciu (interný audit),
 • podporu pri vlastnej certifikácii.

Dokumentačná základňa pre hodnotenie bezpečnosti podľa Spoločných kritérií (CC)

Tvorba a konzultácie pri tvorbe dokumentačnej základne produktu alebo systému pre hodnotenie jeho bezpečnosti podľa STN ISO / IEC 15408 Informačné technológie - Bezpečnostné techniky - Kritériá pre hodnotenie bezpečnosti IT (Common Criteria) v závislosti na určenej úrovni hodnotenia záruky (EAL), tj.:

 • Bezpečnostný cieľ (Security Target),
 • dokumenty komponentov jednotlivých tried záruk podľa požadovanej EAL.

Zakázkové technologické riešenia

Zákazkové riešenia bezpečnosti podľa požiadaviek zákazníka v nasledujúcich technologických oblastiach:

 • návrh a implementácia bezpečnostnej konfigurácie operačných systémov Microsoft Windows / Windows Server (či už v prostredí domény Active Directory alebo samostatnom zaradení),
 • návrhy konfigurácia infraštruktúry verejných kľúčov (PKI) v prostredí Windows / Windows Server, aplikácie čipových kariet v prostredí Windows.

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu