Skip Navigation Links > Produkty a služby > Elektronické časové pečiatky > Postup pre využívanie služieb časovej autority I.CA


 1. Vydávanie elektronických časových pečiatok sa riadi platnou Politikou vydávania časových pečiatok.

 2. Zvážte, akým spôsobom budete chcieť službu využívať (je možná aj kombinácia uvedených prístupov):
  1. Prostredníctvom aplikácie I.CA QTSA pre prostredie Windows, ktorú zadarmo poskytuje I.CA. Aplikácia umožňuje získanie časovej pečiatky ku konkrétnemu dokumentu resp. súboru. Je preto vhodná pre situácie, keď sú časové pečiatky požadovaná jednotlivo konkrétnym užívateľom,  pdf k stiahnutiu
  2. Zakomponovaním knižníc dodávaných I. CA do vlastného systému a automatizované využívanie tejto služby. Knižnice sú k dispozícii pre prostredie Windows a Unix, sú poskytované na vyžiadanie.
  3. Vlastným spracovaním dátové štruktúry, ktorú poskytne dôveryhodná časová autorita I.CA. Toto použitie vyžaduje znalosť normy pre časové pečiatky, ktorá okrem iného definuje dátovú štruktúru časovej pečiatky (RFC 3161).
  4. Pomocou sady riadkových klientov pre Windows (platforma C, Java), poskytované na vyžiadanie.

 3. Kontaktujte I. CA na adrese tsa@ica.cz (platí pre ČR), alebo info@dtca.sk (platí pre SR). Ak dokážete aspoň približne odhadnúť, aký počet časových pečiatok hodláte v priebehu jedného kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka odoberať, pripojte prosím aj tento odhad. Po následnom prerokovaní s našou spoločnosťou Vám bude predložený návrh zmluvy vrátane cenovej ponuky za Vami plánovaný odber časových pečiatok.

 4. Po podpísaní zmluvy Vám bude vydaný komerčný certifikát I. CA (pokiaľ ho ešte nevlastníte), ktorý budete následne využívať pre autentizáciu pri rutinnom odbere časových pečiatok.

 5. Následne Vám bude služba sprevádzkovaná podľa vami vybraného režimu.

 6. V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese: tsa@ica.cz (platí pre ČR), alebo info@dtca.sk (platí pre SR).

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu