Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Systémový certifikát


Získat certifikát

 

Systémový certifikát je speciální formou kvalifikovaného certifikátu. Společně s daty pro tvorbu elektronických značek slouží k bezpečnému vytváření a ověřování elektronických značek. Označujícím subjektem (tvůrcem elektronické značky) může být pouze právnická osoba nebo orgán státní správy či samosprávy.

Systémový certifikát tedy slouží zejména pro automatizované systémy, které využívají technologii založenou na principech elektronického podpisu, bez součinnosti konkrétní fyzické osoby, například elektronická fakturace, hromadné zasílání e-mailů, doručenky e-podatelny.

Systémové certifikáty, lze používat pro:

  1. vytváření elektronické značky
  2. ověřování elektronických značek
  3. bezpečné ověřování elektronických značek
  4. zajištění nepopiratelnosti (vazba mezi dokumentem a subjektem vytvářející elektronickou značku)

Upozornění

Od 6.6.2015 nesmějí položky žádosti o systémový certifikát obsahovat níže uvedená naplnění. Pokud bude žádost obsahovat nepovolené naplnění položek, I.CA tuto žádost zamítne a certifikát nevydá.

  • Položka CN (commonName) nesmí obsahovat: doménové jméno (např. www.ica.cz, podpora.ica.cz); IP adresu (např. 193.86.0.248)
  • Položka SAN (Subject Alternative Name) nesmí obsahovat: dNSName; uniformResourceIdentifier; iPAddress
  • Položka EKU (Extended Key Usage) nesmí obsahovat: anyExtendedKeyUsage; id-kp-serverAuth 

Registrační autority

v

Novinky

17. 8. 2017 Služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě a kvalifikovaných elektronických časových razítek získaly status kvalifikovaných služeb
Více zde
11. 8. 2017 I.CA je i nadále kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souvislosti s vydáváním kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy
Více zde
30. 6. 2017 Počet zdravotnických zařízení, kterým I.CA poskytuje své služby, se zvyšuje
Více zde